مراحل نصب بر روی آیفون پس از کلیک بر روی دانلود و نصب بر روی install کلیک کنید پس از پایان نصب
setting——->General——->devicemanagment —-> modern life computer (llc)
را انتخاب نموده و بر روی trust کلیک کنید و از پاداشک لذت ببرید